Trang chủ.

Bidiland : Thiết kế , Vật liệu , Xây dựng, Nhà ở.

Phụ trách Xây dựng & Thi công
0948561613 và 0356790479 ( Ngọc Anh)

Phụ trách bất động sản & thiết kế, Vật liệu đá.
0938 693102 Thạch Bình Định

Trụ sở: Thôn Xuân An, Xã Cát Tường, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định