Trang chủ bidiland

bidiland là đơn vị trực thuộc Quỹ đầu tư phát triển Bình Định (bidi.group)


Với ngành nghề kinh doanh : du lịch, cho thuê xe, truyền thông, kinh doanh thương mại & dịch vụ.


Các thương hiệu cùng hệ thống. bidigem, bidiland, bidibook, Hoàng minh stone, đất mạng, Miền Đất Thịnh. đá bình định


Các web site cùng hệ thống của bidi.group : dabinhdinh.com, bidibook.com, bidigem.com, bidiland.com, hoangminhstone.com, bidi.group, datmang.com.

Quản trị & truyền thông
Thạch Bình Định