Đối tác truyền thông của bidiland 

Với đất mạng  là đơn vị thực hiện các chương trình truyền thông của bidi.group , như quay phim, chụp ảnh, làm beat nhạc, biên tập nội dung , viết bài, và các chương trình khác để chương trình truyền thông đạt hiệu quả.